فضای میزبانی وب ابری

با یک هفته گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی

نیم گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 120 هزار تومان یکساله

یک گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 240 هزار تومان یکساله

دو گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 2048 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 330 هزار تومان یکساله

پنج گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 5120 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 550 هزار تومان یکساله

بیست گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 20480 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 1.400هزار تومان یکساله

ده گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 10240 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 1.100هزار تومان یکساله