فضای میزبانی وب ابری

با یک هفته گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی

نیم گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت ۱۶۰ هزار تومان یکساله

سه گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 3072 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 950 هزار تومان یکساله

یک گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت ۳۵۰ هزار تومان یکساله

دو گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 2048 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت 700 هزار تومان یکساله

پنج گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 5120 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان یکساله

ده گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 10240 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت سه میلیون تومان یکساله

بیست گیگابایت

هاست ابری لینوکس
فضای ذخیره سازی 20480 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
با بکاپ هفتگی
بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
اف تی پی نامحدود
پشتیبانی از انواع سایت ساز
قیمت پنج میلیون تومان یکساله