پنل اس ام اس های عمومی و تخصصی پرشین اپس

با یکپارچگی کامل با وب سرویس ها و افزونه های ارسال از طریق سیستم های مدیریت محتوا

پرتال اس ام اس پیام رسان با امکان فعال سازی سرویس خدماتی

ساخت و راه اندازی پنل اس ام اس پیام رسان

ارسال با شماره های 3000 و 5000

تنظیم با افزونه های رسمی وردپرس

ارسال اس ام اس پیش فرض معادل هزینه ارسال رسمی اپراتورهای همراه کشور

پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مدت زمان اعتبار سرویس

پرتال اس ام اس پیام رسان - اوپن کارت

ساخت و راه اندازی پنل اس ام اس پیام رسان

ارسال با شماره های 3000 و 5000

تنظیم با افزونه های رسمی اوپن کارت

ارسال اس ام اس پیش فرض معادل هزینه ارسال رسمی اپراتورهای همراه کشور

پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مدت زمان اعتبار سرویس

پرتال اس ام اس پیام رسان - جوملا

ساخت و راه اندازی پنل اس ام اس پیام رسان

ارسال با شماره های 3000 و 5000

تنظیم با افزونه های رسمی جوملا

ارسال اس ام اس پیش فرض معادل هزینه ارسال رسمی اپراتورهای همراه کشور

پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مدت زمان اعتبار سرویس

پرتال اس ام اس پیام رسان - دروپال

ساخت و راه اندازی پنل اس ام اس پیام رسان

ارسال با شماره های 3000 و 5000

تنظیم با افزونه های رسمی دروپال

ارسال اس ام اس پیش فرض معادل هزینه ارسال رسمی اپراتورهای همراه کشور

پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مدت زمان اعتبار سرویس

پرتال اس ام اس پیام رسان - مجنتو

ساخت و راه اندازی پنل اس ام اس پیام رسان

ارسال با شماره های 3000 و 5000

تنظیم با افزونه های رسمی مجنتو

ارسال اس ام اس پیش فرض معادل هزینه ارسال رسمی اپراتورهای همراه کشور

پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مدت زمان اعتبار سرویس

پرتال اس ام اس پیام رسان - پرستاشاپ

ساخت و راه اندازی پنل اس ام اس پیام رسان

ارسال با شماره های 3000 و 5000

تنظیم با افزونه های رسمی پرستاشاپ

ارسال اس ام اس پیش فرض معادل هزینه ارسال رسمی اپراتورهای همراه کشور

پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مدت زمان اعتبار سرویس